Pardavėjas turi teisę rinkti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė elektroninėje parduotuvėje www.tiuningas.eu ir atskleisti juos tretiesiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant siuntimu, jeigu tai būtina užsakymo įvykdymui. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo – pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui. Pardavėjas įsipareigoja apsaugoti nuo trečiųjų asmenų duomenis apie internetinės parduotuvės www.tiuningas.eu.